icon 576-563-390 icon biuro@pomiaryexpert.pl
Logo

Przeglądy elektryczne

Przeglądy pięcioletnie:

Art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli instalacji elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat.

 

Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:

  1. oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku:  sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń, sprawdzenie istniejącej dokumentacji instalacji elektrycznej i odgromowej.
  2. oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
  3. pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej  patrz zakładka pomiary.

 

Przegląd roczny - zakres:

  1. sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej.
  2. pomiar rezystancji izolacji w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, wybuchem czy o wyziewach żrących należy wykonywać przynajmniej raz do roku,  w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności ( typu np. pralnie, kotłownie, kuchnie, łazienki ), należy przeprowadzać raz do roku pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  3. pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

 

Pomiary wykonujemy na terenie całego kraju m.in.  dla: instytucji publicznych i prywatnych, właścicieli domów jednorodzinnych , przedszkoli, żłobków, szkół, jednostek oświatowych, zakładów produkcyjnych.

przeglądy elektryczne

Logo

PW Expert to pomiary elektryczne, przeglądy elektryczne, pomiary oświetlenia. Wykonujemy pomiary okresowe i odbiorcze w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności