icon 576-563-390 icon biuro@pomiaryexpert.pl
Logo

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pełny zakres pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej:

  • pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania ( inne nazwy: pomiary skuteczności zerowania lub pomiary impedancji pętli zwarcia),
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych,
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji uziemienia,  sprawdzenie ciągłości instalacji odgromowej,
  • ocena stanu technicznego instancji elektrycznych.

pomiary elektryczne

Logo

PW Expert to pomiary elektryczne, przeglądy elektryczne, pomiary oświetlenia. Wykonujemy pomiary okresowe i odbiorcze w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności