icon 576-563-390 icon biuro@pomiaryexpert.pl
Logo
Przeglądy elektryczne
Zadbaj o bezpieczeństwo Swojej instalacji oraz urządzeń elektrycznych
Pomiary elektryczne
Zadbaj o bezpieczeństwo Swojej instalacji oraz urządzeń elektrycznych
Czym się zajmujemy

Firma PW Expert kompleksowo zajmuje się przeglądami instalacji elektrycznych i odgromowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane oraz obowiązującymi normami.

POMIARY ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIA - PW EXPERT

Pomiary wykonujemy dla instytucji publicznych i prywatnych, właścicieli domów jednorodzinnych, powierzchni biurowych, przedszkoli, żłobków, szkół, jednostek oświatowych, zakładów produkcyjnych.

Usługi pomiarowe realizujemy na terenie całego kraju.

Pomiary elektryczne, przeglądy elektryczne, pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6.
Administratorzy oraz właściciele budynków zobligowani są do okresowego wykonywania wyżej wymienionych pomiarów.

W ramach obowiązkowych przeglądów wykonujemy pomiary:

  • Pomiar impedancji pętli zwarciowej
  • Pomiar rezystancji izolacji
  • Badania wyłączników różnicowoprądowych
  •  Pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiar rezystancji uziemienia

Wykonujemy pomiary oświetlenia:

  • Oświetlenia ogólnego
  • Oświetlenia stanowisk pracy
  • Oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych.
Zadzwoń: 576-563-390
Napisz: biuro@pomiaryexpert.pl

Co nas wyróżnia ?

Prace inwestycyjne realizujemy na terenie całego kraju oraz województwa łódzkiego między innymi:

Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Kamieńsk, Radomsko, Łódź, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Zelów, Szczerców, Łask, Zduńska Wola.

 

Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:

a) oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku:  sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń, sprawdzenie istniejącej dokumentacji instalacji elektrycznej i odgromowej.

b) oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

c) pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej  patrz zakładka pomiary.

Logo

PW Expert to pomiary elektryczne, przeglądy elektryczne, pomiary oświetlenia. Wykonujemy pomiary okresowe i odbiorcze w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności